İŞTE MERAKLA BEKLENEN O PLAN: TEŞVİKLER ARTACAK
facebook-paylas

İŞTE MERAKLA BEKLENEN O PLAN: TEŞVİKLER ARTACAK

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun geçtiğimiz hafta açıkladığı 2016 Yılı Eylem Planı, endüstri camiasına yönelik kapsamlı reform ve değişiklikleri barındırıyor. Eğitimden istihdama, inovasyondan sanayi politikalarına kadar çeşitli segmentlerde belirli periyotlar baz alınarak oluşturulan Eylem Planı, iş dünyasının beklediği ‘reformları’ da içeriyor. Anahtar teslim fabrika modelini devreye alacak 64. Hükümet, ekonominin önünü açacak ve sektörlerde verimliliği tesis edecek önlemlerin alındığı planla Türkiye ekonomisinin ihtiyaç duyduğu gelişmelerin gerçekleşmesine aracı olacak. 

BSMV istisnası geliyor
2016 Yılı Eylem Planı’nda 3 ay içinde istihdamdan sanayiye pek çok alanda revizyon yapılması öngörülüyor. Plana göre, imalat sanayideki makine teçhizat yatırımlarının finansmanında Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) istisnası getirilecek. Böylece ilgili sektörde faaliyette bulunan firmaların kapasite ve verim artışı gerçekleştirmelerine olanak tanınacak. Plan, ticaretin kolaylaştırılması hususunda hazırlanan anlaşmanın da TBMM’nin onayına sunulacağının bilgisini veriyor. 

Öncelik ‘dönüşüm’
3 ay içerisinde gerçekleştirilecek reformlardan en vurucu olanlardan bir diğeri ise, öncelikli dönüşüm programı tasarıları. Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları ekseninde etkisi artırılacak olan Öncelikli Dönüşüm Programları, Bilgi Toplumu Koordinasyon Kurulu, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Ulusal Danışma Kurulu, Kamu Alımları Koordinasyon Kurulu, Lojistik Koordinasyon Kurulu, Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Kurulu, Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu ve Yatırım İzinlerine İlişkin Koordinasyon Kurulu genelgeleriyle hayata geçirilecek. 

İşte OSB camiasını bekleyen reformlar
2016 Yılı Eylem Planı’nın 6 ay içerisinde gerçekleştirilecek reformları ise çeşitlilik gösteriyor. Bilgi Toplumu Stratejisi çerçevesinde ‘e-devlet’ stratejisinin hayata geçeceğinin ifade edildiği plan, böylelikle e-ticaretin daha güvenli bir şekilde seyretmesine olanak tanıyacak. Kalkınma ajanslarının denetim ve mali altyapılarını iyileştirmeyi öngören, Ar-Ge- yenilik ve verim odaklı büyümeyi teşvik eden ve Aktif İşgücü Programları Projesi için test modeli geliştirecek olan 64. Hükümet, OSB camiasını ilgilendiren 2 önemli gelişmeyi de programına aldı. Eylem Planı’nın ‘Eğitim’ başlığı altındaki 45. maddesinde; “OSB’ler dışında açılacak özel meslekî ve teknik eğitim ortaöğretim kurumlarına da eğitim desteği verilmesi sağlanacak. OSB’lerde uygulanan modelden elde edilen başarının OSB’ler dışındaki yerlere de yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Meslek odalarının ve özel sektör işletmelerinin özel meslekî ve teknik eğitim liseleri açmaları için teşvik edilmelerini sağlayacak düzenleme yapılacaktır” ifadelerine yer verildi. OSB’lerde tatbik edilen modelin başarısı, OSB dışında da uygulanarak, oluşturulan katma değerin artırılması sağlanacak. OSB uygulamalarında yaşanan sorunların çözümüne yönelik mevzuat çalışmalarının yapılacağının belirtildiği planda, sanayi bölgelerinin yetki durumlarına da 74 numaralı açıklamada şu ifadelerle temas edildi: “OSB’lerde yetki karmaşasını ortadan kaldıran etkili bir yönetim yapısı oluşturulacak. Eylemle ilgili TOBB, KOSGEB ve ilgili kurum/kuruluşlar muhatap alınacak.” 

İstihdam ve ihracat 1 yılda canlanacak
İstihdama yönelik çeşitli reformların yer aldığı Eylem Planı’nda, eğitim-istihdam bağlantısının kurulabilmesi için 1 yıl içerisinde atılacak çeşitli adımlar öngörülmekte. Bu eksende işgücü piyasası talepleri göz önünde bulundurulacak. KOBİ’lerin taşınabilirleri teminat olarak kabul görecek. Kamu alım garantisini tesis edecek yerli tedarik modelleri hayata geçirilecek. Hükümet programlarında oyuncak sektörüne ve e-ihracata yönelik strateji dokümanlarının da hazırlanacağı belirtiliyor. Gençlere 100 bin lira kredi desteğinin verileceğini ve kendi işini kurmak isteyen gençlere 50 bin liraya kadar karşılıksız nakdi destek vereceğini Eylem Planı’na dönük açıklamalarında ifade eden başbakan Ahmet Davutoğlu, girişimciliğin önündeki engellerin kaldırılacağına da açıklamalarında yer vermişti.