İmar Bilgileri

 

Ada Parsel
 

İmar Bilgileri Açıklama
Toplam Sanayi Parseli Sayısı 1.ETAP 44
Sanayi Parsellerinde TAKS (%) %70
Sanayi Parsellerinde KAKS (%)  
OSB'nin Büyüklüğü (m²) 1.040.000
Toplam Sanayi Alanı (m²) 1. ETAP 419.595 M2
Toplam Sanayi Alanı (%) 48.5
Toplam Hizmet ve Destek Alanı (%)  
Toplam Ortak Donatı Alanı (%)  
Toplam Terke Konu Alan (%)