Tarihçe

 

 

Tarihçe
 

SAMSUN - KAVAK

KURULUŞ VE MÜTEŞEBBİS TEŞEKKÜL :

        

            Samsun-Kavak Organize Sanayi Bölgesi, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nın 05.04.1993 tarih ve 1620 sayılı yazısı  ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1993 yılı yatırım programına dahıl edilmiştir.     

           15 Nisan 2000 tarih ve 24021 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun gereği olarak hazırlanan Kuruluş Protokolü 04.12.2000 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanarak Bakanlığın OSB Sicil Defterine 27 sicil numarası ile kayıt edilmiştir.

            Buna göre Samsun-Kavak Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti ; İl Valisinin Başkanlığında

n Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ( % 47 )

n Samsun Ticaret ve Sanayi Odası  ( % 47 )

n Kavak Belediyesi  ( % 6 ) kuruluşlarından teşkil edilmiştir.

YER SEÇİMİ :

         Bölge arazinin yer seçim etüdü Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca 27.7.1993 tarihinde yapılmıştır. Alternatif alanlar içerisinden Çamlık mevkiinde arazi  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca 23.1.1995 tarihinde uygun bulunmuş ve bu alanda 140 hektar planlanabilir büyüklükteki  arazide bölgenin kurulması Devlet Planlama Teşkilatı tarafından onaylanmıştır.Seçilen arazinin yüzölcümü 1.393.617 m2 olup 865.274 m2 (%62) hazine arazisi  528.343 m2 si ( % 38) şahıs arazileridir.

YERLEŞİM ALANI VE İMAR PLANI :

 

Bölgenin 1/1000 ölçekli halihazır haritası İller Bankası16. Bölge  Müdürlüğünce hazırlanmıştır. Bölgenin imar planları ise Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın girişimleri ile bedelsiz olarak T.O.B.B Sanayi Dairesi tarafından hazırlanmıştır.

Yapılan 1/2000  ölçekli imar planı  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın görüşüne sunulmuş,  verilen talimat ve görüşler doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli imar uygulama  planları Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ' nca 24.03.l998 tarih ve 3861 sayılı yazıları ile uygun görüşle vize edilmiştir.

İmar uygulama planları bunu takiben Kavak Belediye Meclisinin 31.03.l998 tarih ve 11 sayılı kararı ile onaylanarak kesinlik kazanmıştır.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanarak kesinlik kazanan son parselasyon planına göre genel arazi kullanım oranları şu şekilde oluşmuştur:

İmar Uygulama Alanı.........................:  1.393.617 m2

Sanayi Parselleri................................

772.892

m2

%

55,46

Sosyal Tesisler.................................

48.926

m2

%

3,52

Arıtma Tesisleri................................

45.325

m2

%

3,25

Rekreasyon Alanı..................................

16.952

m2

%

1,21

Tedaş............................................ ......

16.446

m2

%

1,18

Trafik ve Yollar.................................

61.620

m2

%

4,42

Çevre Bandı ve Yeşil Alanlar...........

431.456

m2

%

30,96

 

 

 

 

SANAYİ PARSELLERİNİN DAĞILIMI:

 

140 HEKTARA GÖRE

50 HEKTARA GÖRE

SANAYİ PARSELLERİNİN YÜZÖLÇÜMÜ

PARSEL ADEDİ

PARSELLERİN YÜZÖLÇÜMÜ TOPLAMI

SANAYİ PARSELLERİNİN YÜZÖLÇÜMÜ

PARSEL ADEDİ

PARSELLERİN YÜZÖLÇÜM TOPLAMI

7000 m2’ye kadar

39

205.435 m2

7000 m2’ye kadar

29

165.908 m2

7000-10.000 m2

13

113.372 m2

7000-10.000 m2

9

84.587 m2

10.000-20.000 m2

27

367.193 m2

10.000-20.000 m2

3

85.477 m2

20.000’den büyük

4

86.892 m2

20.000’den büyük

5

42.304 m2

TOPLAM

83

772.892 m2

Kamulaştırma Dışı Tutulan

2

10.024 m2

 

 

 

TEİAŞ Trafo Merkezi

2

31.295 m2 

 

 

 

TOPLAM

50

419.595 m2

Bölgenin alt yapısı tamamlanan 50 hektarlık kısmında  53 adet  sanayi parseli bulunmaktadır. Bu parsellerin toplam yüzölçümü 419.595 m2 dir.Ancak yapılan tevhidler sonucu sanayi parseli toplamı 46 olmuştur.

        Bölgede 06.02.2004 tarih ve 25365  sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5084 sayılı  ve  18.05.2005 tarih ve  25819 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5350 sayılı yasalar ve bu yasalara ait yönetmelikler  kapsamında bedelsiz arsa tahsisi yapılmaktadır.

 Bu şekilde kanunun yürürlüğe girdiği tarihinden  bugüne kadar 38 firmaya            44  adet parsel bedelsiz   tahsis edilmiştir. Ayrıca 2 adet parsel TEİAŞ’ NE      154 KV Trafo  Merkezi yapımı için  tahsis edilmiştir.

    36 firma, ilgili yönetmelik gereği noter tasdikli taahhütnamelerini vermiştir. 19 firma üretime geçmiş olup  Halen 9 adet fabrika inşaatı devam etmekte olup 8 firma proje aşamasındadır. Üretimde olan firmalardaki istihdam sayısı 557 kişidir. Yapılan tahsislerin tümünde  faaliyete geçildiğinde öngörülen istihdam 1293 kişi olacaktır.

 5084 sayılı Bedelsiz Arsa Tahsisine ilişkin kanunun 06.02.2010 tarihinde sona ermesi sebebiyle yatırımcılara Bölgede Bedelli Arsa tahsisine başlanmış olup Arsa Tahsis bedeli Müteşebbis Heyetimizin 23.03.2010 tarih ve 185 sayılı kararı gereğince 15.-TL/M2  belirlenmiş olup bölgemizde   bedelli  arsa tahsisine başlanılmıştır. Bu kapsamda 1 firmaya bedelli  arsa tahsisi yapılmış olup firma inşaatına başlamıştır.

Bölgede 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa eklenen geçici maddeye göre Bakanlar Kurulunca 25.05.2011 tarihli Resmi Gazetenin 2011/1808 sayılı Kararname ekinde yayımlanan Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler kapsamında Samsun  III. Bölge kapsamında olduğundan İlerin Merkez İlçelerinde %70 İlçelerinde  % 90 indirimli uygulaması kapsamında Bölgede Yatırım yapacak olan firmalara Yasa kapsamında % 70 indirimli olarak arsa tahsisi yapılmaktadır.

     

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAVAK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ FAALİYETTEKİ FİRMALAR  - 2015

FİRMA ADI

ADA PARSEL

M2

FAALİYET KONUSU

İSTİHDAM

TAHSİS TARİHİ

1-

GÜVEN ISI

 182 Ada 12 Parsel

7.970

Güneş Enerji Sis. İmalatı

10 Kişi

10.09.2004

2-

USTA MAKİNA

182 Ada 9 Parsel

5.109

Biçerdöver İmalatı

12 Kişi

19.11.2004

3-

ALEMDAR SOĞ. MUT SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

182 Ada 8 Parsel

5.029

Endüstriyel Mutfak

20 Kişi

01.04.2005

4-

SAMKEK SAN.TİC.LTD

180 Ada 4 Parsel

8.938

Hazır Kek İmalatı

30 Kişi

 

21.07.2005

 

5-

OKAN CAM  SAN. TİC. LTD. ŞTİ

181/7

5.077

Temperli cam

 

30 Kişi

13.10.2005

6-

 

ÇETAŞ CAM

 

182 Ada 10 Parsel

182 Ada 17 Parsel

5.110

5.031

Temperli cam

 

30 Kişi

 

14.03.2005

12.08.2011

7-

GÖKSARAN İNŞ.İNŞ.MLZ

SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

182 Ada 14 Parsel

4.826

Dış ve İç Cephe Kaplama Mlz.

30 Kişi

27.11.2007

8-

MEŞALE ÇAY KAZAN SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

180 Ada 6 Parsel

180 Ada 7 Parsel

14.893

13.457

Çay Kazanı İmalatı

90 Kişi

10.09.2004

9-

KEPROSAN PLASTİK PROFİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

180 Ada 11 Parsel

14.799

PvcDerz Çıtası

Plastik Profil

30 Kişi

18.09.2007

10-

ATÖLYE YAPI ELM. SAN.TİC.LTD.ŞTİ

182 Ada 11 Parsel

5.178

Ahşap Panel ve Mobilya

30 Kişi

23.03.2010

11-

YALIM KİSKA A.Ş

183 Ada 4-5 Parsel

31.699

Prefabrik Yapı Elemanları

60 Kişi

05.06.2009

12-

EKO-TERM STRAPOR SAN.TİC.LTD.ŞTİ 

183 Ada 8 Parsel

20.812

Eps-Xps Dış ve İç Cephe Kaplama Mlz

20 Kişi

25.06.2010

13-

KARPİYER DIŞ CEPHE SAN.TİC.LTD.ŞTİ

182 Ada 13 Parsel

7.016

Eps-Xps Dış ve İç Cephe Kaplama Mlz.

30 Kişi

05.06.2009

14-

BEŞLER  KOLL.ŞTİ

181 Ada 6 Parsel

11.745

Propilen Çuval İmalatı

20 Kişi

25.04.2011

15-

OKYANUS GRUP SAN.TİC.LTD.ŞTİ

178 Ada 8 parsel

5.012

Kurutulmuş Meyve sebze

10 Kişi

20.12.2011

16-

MU-TEKS TEKSTİL

178 Ada 10 Parsel

5.605

Triko ve penye İmalatı

50 Kişi

27.01.2012

17-

 

KUZEY KARDELEN ISI SAN.

182 Ada 6-7-20-21

 

19.933

 

Kaloriferli Soba İmalatı

50 Kişi

 

26.11.2012

18-

EKİNPEN PVC LTD.ŞTİ

 

180 Ada 1 Parsel

 

6.876

 

Kapı Pencere ve Mobilya  İmalatı

10 Kişi

07.03.2013

19-

TURUNCU MEYVE GIDA TİC LTD.ŞTİ

178 Ada 12 Parsel

7.500

Meyve Sebze Paketleme

15 Kişi

26.04.2012

20-

SAINT GOBAIN WEBER SAN.TİC.A.Ş

177 Ada 10-11

30.236

Yapı Kimyasalları

22 Kişi

31.05.2013

21-

TEKNO END. SAN.TİC.LTD.ŞTİ

182 Ada 1-2-3

20.071

Beton Santral Makineleri

35 Kişi

20.12.2011

                                                      Toplam = 261.922 M2                  TOPLAM = 614 Kişi

 

  

 SAMSUN-KAVAK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İNŞAAT HALİNDEKİ FİRMALAR - 2015

FİRMA ADI

ADA PARSEL

M2

FAALİYET KONUSU

İSTİHDAM SAYISI

TAHSİS TARİHİ

YAPI RUHSAT TARİHİ

1-

KURİŞTAŞ SAN.TİC.LTD.ŞTİ

181 Ada 5 Parsel

9.799

Modüler Parke İmalatı

12 Kişi

10.10.2011

05.12.2012

2-

AKKAYA MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ

181 Ada 4 Parsel

9.396

Makine imalatı

25 Kişi

12.07.2011

29.06.2012

3-

ŞELALE END.ÜRÜN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ

180 Ada 8 Parsel

21.492

Metal ve Ahşap Endüstriyel Ürünler İmalatı

50 Kişi

31.05.2011

28.12.2012

4-

SAMER MERMER

181 Ada 3 Parsel

9.060

Mermer işlenmesi

12 Kişi

23.02.2012

29.04.2013

5-

ATÖLYE YAPI ELEMANLARI

182 Ada 16 Parsel

5.083

Ahşap Panel ve Mobilya İmalatı

30 Kişi

12.08.2011

19.09.2013

6-

ÇETİNKAYA İNŞ.SAN

180 Ada 5 Parsel

13.683

 Stropor İmalatı

30 Kişi

27.09.2012

23.09.2013

7-

AFACAN PLASTİK SAN

181 Ada 1 Parsel

8.684

Plastik ev ve Sağlık Gereçleri İmalatı

25 Kişi

10.04.2013

25.03.2014

8-

KILIÇ ALÜMİNYUM İKRAM KILIÇ VE ORTAĞI

178 Ada 11 Parsel

5.974

Teflon tava ve Tencere             imalatı

25 Kişi

10.03.2015

25.06.2015

9-

OKANCAM  SAN. VE  TİC.A.Ş

181 Ada 8-9-10 Parsel

15.169 

Temperli cam ve Isı Cam İmalatı

 

40 Kişi

11.10.2013

27.08.2014

10-

LÜFER METAL SAN VE TİC.LTD.ŞTİ

177 Ada  7

11.302

Ankastre Mutfak Ürünleri İmalatı

50 Kişi

10.03.2015

26.06.2015

11-

KEPROSAN PLASTİK PROFİL VE SAN.TİC.LTD.ŞTİ

182 Ada 15 Parsel

4.876

Bölme Duvar Profilleri-Asma Tavan Profil İmalatı

 

25 Kişi

11.10.2013

 

                                                       Toplam = 114.518. M2                   TOPLAM :   324 Kişi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMSUN-KAVAK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ PROJE AŞAMASINDAKİ FİRMALAR - 2015

 

FİRMA ADI

ADA PARSEL

M2

FAALİYET KONUSU

İSTİHDAM SAYISI

TAHSİS TARİHİ

YAPI RUHSAT TARİHİ

1-

ANTİK KONUT TAAH. SAN.VE.TİC.AŞ

181 Ada 11 Parsel

5.089

Zemin Karosu ve Engelli taşı İmalatı

14 Kişi

11.10.2013

02.05.2014

2-

ISI CİHAZLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ

182 Ada  27 Parsel

4.844

Katı ve Gaz Yakıtlı Isı Cihazları

21 Kişi

16.06.2015

 

3-

ARI-TEK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

181 Ada 2 Parsel

6.494

Her Türlü hava,baca kanalı ve sac kasa imalatı  Üretimi

25 Kişi

11.10.2013

12.09.2014

4-

GEDİKLİ PLASTİK SAN.

182 Ada 4 Parsel

4.994

Plastik Peynir, yoğurt kutu ve kovaları  İmalatı

30 Kişi

21.01.2015

 

5-

ÖZTAŞ OTOMOTİV

181 Ada 12-13 Parsel

5.248

6.548

 

Otomotiv Filtre İmalatı

45 Kişi

11.10.2013

27.08.2014

6-

PRENTA PREFABRİK  A.Ş

178 Ada 14 Parsel

5.012

Prefabrik, Çelik Ofis ve Şantiye  Binaları İmalatı

12 Kişi

18.03.2014

 

7-

NEMA TAŞIMAÇILIK SAN.TİC.LTD.ŞTİ

182 Ada 22 Parsel

4.986

Ahşap palet ve Kasa İmalatı

10 Kişi

17.12.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Toplam =        43.215 M2               TOPLAM :         157 Kişi 

 

SAMSUN-KAVAK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2.ETAP PROJE AŞAMASINDAKİ FİRMALAR - 2015

 

FİRMA ADI

ADA PARSEL

M2

FAALİYET KONUSU

İSTİHDAM SAYISI

TAHSİS TARİHİ

YAPI RUHSAT TARİHİ

1-

 

AS ÇELİK DÖKÜM SAN.TİC.A.Ş

178 Ada

1-2-3-4-5-6-7 Parseller

 

53.486

 

Çelik Döküm ve Kalıp

İmalatı

250 Kişi

 

10.04.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Toplam =        53.486 M2               TOPLAM :     250 Kişi